Afazja co to?

  Bez kategorii

Afazja to zaburzenie mowy, które może wystąpić po urazie lub chorobie neurologicznej. Jest to trudność w wypowiadaniu się i rozumieniu języka. Afazja może dotyczyć zarówno mowy, jak i pisania. Może być czasowe lub trwałe.

Afazja może objawiać się na różne sposoby, w zależności od tego, jaki obszar mózgu jest uszkodzony. Osoby cierpiące na afazję mogą mieć trudności z wymawianiem słów, tworzeniem zdań lub rozumieniem tego, co mówią inni. Mogą także mieć trudności z pisaniem i czytaniem. Inne objawy afazji obejmują problemy z orientacją przestrzenną i problemami ze słuchem. Afazja może być leczona poprzez terapię logopedyczną, rehabilitację neurologiczną i farmakoterapię.

LEAVE A COMMENT